Diệt mối giá rẻ

Định mức - Đơn giá phòng chống mối 2015

Định mức - đơn giá về công tác phòng chống mối cho công trình xây dựng và xử lý côn trùng gây hại năm 2015 (Ban hành theo Quyết định của Hội Khoa học kỹ thuật lâm nghiệp Việt Nam).

Định mức - Đơn giá phòng chống mối 2015
Định mức - Đơn giá phòng chống mối 2015  
Các bạn có thể tải về Định mức - Đơn giá phòng chống mối 2015  tại http://dietmoi24h.vn

QUÝ KHÁCH HÀNG CÓ NHU CẦU DIỆT MỐI, DIỆT CÔN TRÙNG XIN LIÊN HỆ
Công ty Phát triển công nghệ và dịch vụ 24h
Nhà cung cấp dịch vụ Chuyên nghiệp – An toàn – Hiệu quả
ü     Diệt mối tận gốc
ü     Phòng mối công trình
ü     Diệt côn trùng: Ruồi, muỗi, kiến gián
Điện thoại: (04) 668 03 013  -  Hotline: 0986 440 222
Email : dietmoi24h@gmail.com
                http://dietmoikhutrung.net
            
               Rất hân hạnh được phục vụ Quý khách hàng.
Xem ngay…

Định mức dự toán điều tra, khảo sát xử lý mối đê đập

Định mức dự toán điều tra, khảo sát xử lý mối đê đập (Ban hành kèm theo công văn số 120/BNN-XD ngày 14/01/2008 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn)
Định mức dự toán điều tra, khảo sát xử lý mối đê đập
Định mức dự toán điều tra, khảo sát xử lý mối đê đập  
Các bạn có thể tải bản đầy đủ tại: http://dietmoi24h.vn
QUÝ KHÁCH HÀNG CÓ NHU CẦU DIỆT MỐI, DIỆT CÔN TRÙNG XIN LIÊN HỆ
Công ty Phát triển công nghệ và dịch vụ 24h
Nhà cung cấp dịch vụ Chuyên nghiệp – An toàn – Hiệu quả
ü      Diệt mối tận gốc
ü      Phòng mối công trình
ü      Diệt côn trùng: Ruồi, muỗi, kiến gián
ü      Diệt và kiểm soát chuột toàn diện
Điện thoại: (04) 668 03 013  -  Hotline: 0986 440 222
Email : dietmoi24h@gmail.com
Rất hân hạnh được phục vụ Quý khách hàng.
Xem ngay…

Định mức - đơn giá phòng chống mối 2014

Định mức đơn giá phòng chống mối cho công trình xây dựng và xử lý côn trùng gây hại năm 2014 

- Quyết định ban hành: Số 32/TWH ngày 08/04/2014 
- Cơ quan ban hành    : Hội Khoa học kỹ thuật lâm nghiệp Việt Nam


Định mức - đơn giá phòng chống mối 2014
Định mức - đơn giá phòng chống mối 2014  

Xem chi tiết và tải về:  Đơn giá diệt mối 2014

LIÊN HỆ DỊCH VỤ DIỆT MỐI, DIỆT CÔN TRÙNG:
CÔNG TY PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ 24H
Nhà tư vấn giải pháp & Cung cấp dịch vụ Chuyên nghiệp – Hiệu quả
- Diệt mối tận gốc
- Thiết kế, thi công phòng mối công trình xây dựng mới
- Diệt côn trùng: Ruồi, muỗi, kiến gián...
- Diệt và kiểm soát chuột toàn diện
Điện thoại: (04) 668 03 013  -  Hotline: 0986 440 222
Xem ngay…

Định mức - đơn giá phòng chống mối 2013


Xem ngay…

Định mức - đơn giá phòng chống mối 2012

Tập định mức đơn giá về công tác phòng chống mối cho công trình xây dựng và xử lý côn trùng gây hại năm 201 (Ban hành kèm theo QĐ số 20 QĐ/TWH ngày 26/06/2012 của Hội Khoa học kỹ thuật lâm nghiệp VN).
Định mức - đơn giá phòng chống mối 2012
Định mức - đơn giá phòng chống mối 2012 

LIÊN HỆ DỊCH VỤ DIỆT MỐI, DIỆT CÔN TRÙNG:
CÔNG TY PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ 24H
Nhà tư vấn giải pháp & Cung cấp dịch vụ Chuyên nghiệp – Hiệu quả
- Diệt mối tận gốc
- Thiết kế, thi công phòng mối công trình xây dựng mới
- Diệt côn trùng: Ruồi, muỗi, kiến gián...
- Diệt và kiểm soát chuột toàn diện
Điện thoại: (04) 668 03 013  -  Hotline: 0986 440 222
Email : dietmoi24h@gmail.com   
                                  Xem ngay…

Định mức - đơn giá phòng chống mối 2011

1. Tên văn bản

Tập định mức đơn giá về công tác phòng chống mối cho công trình xây dựng và xử lý côn trùng gây hại năm 2011. 

2. Cơ quan ban hành văn bản: 

Hội Khoa học kỹ thuật lâm nghiệp Việt Nam

3. Quyết định ban hành văn bản:

Quyết định số 06 QĐ/TWH ngày 26/08/2011 của Chủ tịch Hội khoc học kỹ thuật lâm nghiệp Việt Nam.

Định mức - đơn giá phòng chống mối 2011
Định mức - đơn giá phòng chống mối 2011  
 Tải về tại:  Định mức đơn giá phòng chống mối năm 2011

LIÊN HỆ DỊCH VỤ DIỆT MỐI, DIỆT CÔN TRÙNG:
CÔNG TY PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ 24H
Nhà tư vấn giải pháp & Cung cấp dịch vụ Chuyên nghiệp – Hiệu quả
- Diệt mối tận gốc
- Thiết kế, thi công phòng mối công trình xây dựng mới
- Diệt côn trùng: Ruồi, muỗi, kiến gián...
- Diệt và kiểm soát chuột toàn diện
Điện thoại: (04) 668 03 013  -  Hotline: 0986 440 222
Email : dietmoi24h@gmail.com   
                                  

Xem ngay…

Định mức - đơn giá phòng chống mối 2010

Tên văn bản

Tập định mức đơn giá về công tác phòng chống mối cho công trình xây dựng và xử lý côn trùng gây hại năm 2010. 

Cơ quan ban hành văn bản: 

Hội Khoa học kỹ thuật lâm nghiệp Việt Nam

Quyết định ban hành văn bản:

Quyết định số 06 QĐ/TWH ngày 12/03/2010 của Chủ tịch Hội khoc học kỹ thuật lâm nghiệp Việt Nam.


 Tải về tại:  Định mức đơn giá phòng chống mối năm 2010
 Pass giải nén: dietmoikhutrung.net
LIÊN HỆ DỊCH VỤ DIỆT MỐI TẬN GỐC, PHÒNG MỐI CÔNG TRÌNH:
CÔNG TY PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ 24H
Nhà tư vấn giải pháp & Cung cấp dịch vụ diệt mối Chuyên nghiệp – Hiệu quả
Điện thoại: (04) 668 03 013  -  Hotline: 0986 440 222
Email : dietmoi24h@gmail.com   
                                  
Xem ngay…
Home ->