Diệt mối giá rẻ

Diệt chuột giá rẻ

Định mức - đơn giá phòng chống mối 2013

Tập Định mức đơn giá về công tác phòng chống mối cho công trình xây dựng và xử lý côn trùng gây hại năm 2013 (Ban hành kèm theo Quyết định số 06/TWH ngày 02 tháng 05 năm 2013 của Chủ tịch Hội Khoa học kỹ thuật lâm nghiệp Việt Nam) 
Định mức - đơn giá phòng chống mối 2013
Định mức - đơn giá phòng chống mối 2013 
hành. 
Dịch vụ Diệt mối giá rẻ chuyên nghiệp, hiệu quả, bảo hành dài hạn. Mọi chi tiết vui lòng liên hệ số điện thoại: 0986 440 222

Xem ngay…

Định mức - đơn giá phòng chống mối 2010


Tập định mức đơn giá về công tác phòng chống mối cho công trình xây dựng và xử lý côn trùng gây hại năm 2010. 

Cơ quan ban hành văn bản: 

Hội Khoa học kỹ thuật lâm nghiệp Việt Nam

Quyết định ban hành văn bản:

Quyết định số 06 QĐ/TWH ngày 12/03/2010 của Chủ tịch Hội khoc học kỹ thuật lâm nghiệp Việt Nam.

Định mức - đơn giá phòng chống mối 2010


 Pass giải nén: dietmoikhutrung.net

Dịch vụ diệt mối tận gốc, phòng chống mối cho các công trình xây dựng. Đảm bảo chuyên nghiệp, hiệu quả. Liên hệ Diệt mối 24h - Hotline: 0986.440.222

Xem ngay…
Sau Home ->