Diệt mối giá rẻ

Diệt chuột giá rẻ

Số lượng các cá thể mối trong một tổ mốiThành phần trong một tổ mối bao gồm: Mối vua mối chúa, mối lính, mối thợ và mối cánh. Mỗi loại đều đảm nhận các nhiệm vụ khác nhau và có số lượng cũng khác nhau:

Số lượng của các cá thể mối trong một tổ mối
Số lượng các cá thể mối trong một tổ mối

Nhiệm vụ của từng cá thể mối trong tổ mối: 

  • Mối vua chúa làm nhiệm vụ sinh sản ra các cá thể khác trong đàn, Mỗi  đàn  có  1 hoặc 1 vài  mối  vua, 1 vài  mối  chúa (trong tiếng Anh là king và queen – vua và hoàng hậu). Các cá thể này có hệ sinh sản rất phát triển.
  • Mối thợ chiếm khoảng 85% số cá thể trong đàn, chuyên làm nhiệm vụ kiếm ăn, chế biến thức ăn, xây dựng tổ, chăm sóc con non và các cá thể khác trong đàn (trong tiếng Anh là worker – công nhân). Các cá thể này có hệ sinh sản tiêu giảm.
  • Mối lính chiếm khoảng 10% số cá thể trong đàn, chuyên làm nhiệm vụ đánh đuổi kẻ thù bảo vệ đàn (trong tiếng Anh là soldier – lính). Các cá thể này có hệ sinh sản tiêu giảm
  • Mối cánh chiếm khoảng 5% số cá thể trong đàn, chuyên làm nhiệm vụ xây dựng các tổ mối mới (trong tiếng Anh là imago– mối trưởng thành). Các cá thể này có hệ sinh sản phát triển.

Xem ngay…
Sau Home ->