Diệt mối giá rẻ

Diệt chuột giá rẻ

Chứng nhận huấn luyện chuyên môn về thuốc bảo vệ thực vật

Ngày 22/03/2014 tại Chi cục Bảo vệ thực vật Hà Nội, cán bộ lãnh đạo Công ty TNHH Phát triển công nghệ và dịch vụ 24h được vinh dự cấp Chứng nhận huấn luyện chuyên môn về thuốc bảo vệ thực vật.
Chứng nhận huấn luyện chuyên môn về thuốc bảo vệ thực vật
Chứng nhận huấn luyện chuyên môn về thuốc bảo vệ thực vật là cơ sở để cấp chứng chỉ hành nghề Buôn bán thuốc BVTV.
 hành. 

Dịch vụ Diệt mối chuyên nghiệp, hiệu quả, bảo hành dài hạn. Mọi chi tiết vui lòng liên hệ số điện thoại: 0986 440 222
Xem ngay…
Sau Home ->